Montesori nodarbību cenas | skruvesunbantes.lv

Visiem apmeklētājiem

Pirmā individuālā (iepazīšanās) nodarbība 

 • kopā ar vienu vai abiem vecākiem,
 • 90 minūtes,
 • obligāta visiem, pirms  pievienošanās kādai no grupu nodarbībām vai sākot apmeklēt nodarbības individuāli, taču noderēs arī tiem, kas vēlas vienreizēju apmeklējumu, lai pamēģinātu darboties Montesori vidē;
 • cena 45 eiro, ja nodarbībā piedalās viens bērns no ģimenes // 60 eiro, ja nodarbībā piedalās divi vai trīs bērni no ģimenes.

Iepazīšanās nodarbības rēķins jāapmaksā pirms nodarbības.

Svarīgi visiem nodarbību apmeklētājiem! 

Bērni līdz 3 gadu vecumam nodarbībās piedalās kopā ar vienu no vecākiem vai citu sev pazīstamu pieaugušo.

Ja vēlaties nodarbību pārcelt, par to iepriekš jāvienojas, zvanot vai sūtot īsziņu nodarbības vadītājai, vai rakstot e-pastu skruvesunbantes@gmail.com ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darbdienas plkst.17. Izņēmuma gadījums – bērna pēkšņa saslimšana, taču arī tad par neierašanos jāpaziņo, piezvanot vai atsūtot īsziņu nodarbības vadītājai.

Par nodarbību, kura tiek atcelta novēloti, vai arī bērns nodarbībā neierodas bez iepriekšējas vienošanās, tiek ieturēta pilna maksa.

Nodarbību cenas

Individuālā nodarbība

Viena nodarbība (45 minūtes) – 35 eiro

Abonements:
 • 4 reizes (jāizmanto 5 nedēļu laikā) – 130 eiro

Nodarbība grupā (3 - 6 bērni)

45 minūšu nodarbība (visiem vecumiem)

 • Viena nodarbība (45 minūtes) – 18 eiro
 • Abonements (4 reizes pa 45 minūtēm, 1 x nedēļā, jāizmanto 5 nedēļu laikā) – 60 eiro

2 stundu nodarbība (iespējama tikai no 3 gadu vecuma un ja ir vismaz 3 interesenti)

 • Viena nodarbība (2 h) – 35 eiro
 • Abonements (4 reizes pa 2 h, 1 x nedēļā, jāizmanto 5 nedēļu laikā) – 130 eiro

Piedāvājums ģimenēm

Pirmā individuālā/iepazīšanās nodarbība (90 minūtes) diviem vai trijiem bērniem – 60 eiro.

45 minūšu nodarbība grupā (visiem vecumiem, kopā ar citiem bērniem):

 • abonements nodarbībai grupā (4 reizes, ilgums 45 minūtes, jāizmanto 5 nedēļu laikā): diviem bērniem no ģimenes – 100 eiro, trīs bērniem no ģimenes – 140 eiro.

2 stundu nodarbība (iespējama tikai no 3 gadu vecuma, kopā ar citiem bērniem)

 • abonements nodarbībai grupā (4 reizes, 1 x nedēļā, jāizmanto 5 nedēļu laikā): diviem vai trīs bērniem no ģimenes – 220 eiro.

Ja nolemsiet vest uz nodarbībām vairāk nekā trīs bērnus, noteikti atradīsim īpašu piedāvājumu arī Jums!

0
Veidots ar Mozello. Visi lapā publicētie teksti, ja nav norādīts citādāk, ir SIA "Playground LV" īpašums. Pārpublicēšana bez rakstiskas saskaņošanas ir aizliegta.

 .