Iepazīšanās nodarbība | skruvesunbantes.lv

Pirmā individuālā nodarbība ir līdz pusotrai stundai ilga, atkarībā no bērna spējas darboties (cena 45 eiro, ja nodarbībā piedalās viens bērns no ģimenes // 60 eiro, ja nodarbībā piedalās vairāki bērni no ģimenes), un tā jāapmeklē visiem, kuri vēlas darboties Montesori vidē regulārās grupas vai individuālājās nodarbībās.

Pirmās nodarbības laikā tiek noskaidrotas vecāku vēlmes un bērna vajadzības, kā arī, atkarībā no nepieciešamības, tiek izskaidroti Montesori principi un darbošanās īpaši sagatavotajā vidē.

Vecākiem pēc nodarbības tiek sniegta atgriezeniskā saite par nodarbībā paveikto, bērna pašreizējām prasmēm un to, ko būtu vēlams stiprināt vai līdzsvarot turpmākajās nodarbībās. Arī vecāki līdz ar bērnu varēs visu apskatīt, izmēģināt un pajautāt katra materiāla mērķi.

Svarīgi, lai pirmajā individuālajā nodarbībā būtu klāt tieši tas pieaugušais, kurš vedīs bērnu uz nodarbībām turpmāk. Tomēr ja tas nav iespējams, tad būtiski, lai vecāki parūpētos par to, lai svarīgāko par nodarbības norisi un Montesori principiem uzzinātu arī bērnam līdzi atnākušais pieaugušais.

Ilgums: 90 minūtes.

Kad: pēc vienošanās.

Cena: 45 eiro vienam bērnam no ģimenes, 60 eiro diviem un vairākiem bērniem no ģimenes. Pārējo nodarbību cenas skatīt šeit>

Vairāk informācijas pa tālruni 22435133 (Kristiāna) vai 26554928 (Kristīne) vai rakstot skruvesunbantes@gmail.com!

0
Veidots ar Mozello. Visi lapā publicētie teksti, ja nav norādīts citādāk, ir SIA "Playground LV" īpašums. Pārpublicēšana bez rakstiskas saskaņošanas ir aizliegta.

 .