KUR?

Nodarbības notiek Rīgā, Pārdaugavā, Baldones ielā 7, (Centrālais Tenisa klubs).

Lai vienotos par individuālās Montesori nodarbības laiku vai pievienotos Montesori grupu nodarbībām, sazinieties ar nodarbību vadītājām   (22435133, 26959422) vai rakstiet e-pastu skruvesunbantes@gmail.com!                                                    

Ja neatbildam uz telefona zvanu, tas nozīmē, ka strādājam, bet vēlāk atzvanīsim :) 

 Informācijas par nodarbību cenām šeit.

PIESAKIES IZMĒĢINĀJUMA NODARBĪBAI! Spied šeit >

Iepazīšanās nodarbība

Pirmā individuālā nodarbība ir līdz pusotrai stundai ilga, atkarībā no bērna spējas darboties (cena 45 eiro), un tā jāapmeklē visiem, kuri vēlas darboties Montesori vidē regulārās grupas vai individuālājās nodarbībās.

Pirmās nodarbības laikā tiek noskaidrotas vecāku vēlmes un bērna vajadzības, kā arī, atkarībā no nepieciešamības, tiek izskaidroti Montesori principi un darbošanās īpaši sagatavotajā vidē.

Vecākiem pēc nodarbības tiek sniegta atgriezeniskā saite par nodarbībā paveikto, bērna pašreizējām prasmēm un to, ko būtu vēlams stiprināt vai līdzsvarot turpmākajās nodarbībās. Arī vecāki līdz ar bērnu varēs visu apskatīt, izmēģināt un pajautāt katra materiāla mērķi.

Svarīgi, lai pirmajā individuālajā nodarbībā būtu klāt tieši tas pieaugušais, kurš vedīs bērnu uz nodarbībām turpmāk. Tomēr ja tas nav iespējams, tad būtiski, lai vecāki parūpētos par to, lai svarīgāko par nodarbības norisi un Montesori principiem uzzinātu arī bērnam līdzi atnākušais pieaugušais.

Ilgums: 90 minūtes.

Kad: pēc vienošanās.

1,5 - 3 gadus veciem bērniem

Praktisko un maņu vingrinājumu nodarbības Montesori vidē kopā ar vienu no vecākiem vai vecvecākiem/auklīti utt. individuāli vai 4 - 6 bērnu grupā.

Ilgums: 45 minūtes vienu vai divas reizes nedēļā.

Kad: 

  • Trešdienās plkst.18.00 - 19.45 
  • Sestdienās pēc vienošanās

Nodarbības laikā bērns darbojas ar Montesori praktiskās dzīves materiālu un daļu no sensorā materiāla, pamazām apgūstot noteikumus un principus Montesori vidē, kā arī vingrina satvērienu, kas būs ļoti svarīgi rakstīšanai.

Bērniem tiek radīti apstākļi, kuros netraucēti stiprināt uzmanības koncentrēšanas un noturības spēju, kā arī vingrināt prasmi regulēt savu uzvedību.

Nodarbības noderēs  jebkuram mazulim, kurš gatavojas sākt bērnudārza gaitas - pamazām apgūtu prasmi ievērot noteikumus, sekot instrukcijām, pierastu pie pieaugušo un citu bērnu sabiedrības.

Montesori nodarbības

Pirmsskolas vecuma bērniem (3 – 7+ gadi) nodarbība individuāli vai 4 - 6 bērnu grupā.

Ilgums: 45 minūtes vienu vai divas reizes nedēļā, vai 120 minūtes reizi nedēļā.

Bērniem, kuri jau spēj darboties ar materiāliem ilgstoši, kā arī spēj noturēt uzmanību ilgāku laiku, piedāvājam Montesori nodarbības ilgāku laika periodu - 2 stundas.

Kad:

  • Trešdienās plkst.18.00 - 19.45
  • Sestdienās pēc vienošanās

Montesori nodarbības noderēs tiem bērniem, kuri neapmeklē bērnudārzu vai arī tikai gatavojas to apmeklēt, kā arī bērnudārzniekiem, kuriem vajadzīga palīdzība, lai sagatavotos skolai. Apgūstam matemātikas un lasīšanas iemaņas ar Montessori materiāliem, pirmās zināšanas vēsturē un ģeogrāfijā, vingrinām satvērienu un maņas, kā arī bērni mācās strādāt patstāvīgi, brīvi izvēloties materiālus, vienlaikus esot atbildīgi par darbu pabeigšanu un nolikšanu. Bērniem ir iespēja netraucēti koncentrēt uzmanību, vingrināt tās noturību un trenēties regulēt uzvedību.

Atbalsts skolēniem

Nodarbības sākumskolēniem Montesori vidē, lai palīdzētu apgūt un stiprināt zināšanas matemātikā, lasīšanu un rakstītprasmi, kā arī vingrinātu uzmanības koncentrēšanas spēju un uzmanības noturību un prasmi strādāt patstāvīgi.

Ilgums: 45 minūtes vienu vai divas reizes nedēļā.

Kad: pēc vienošanās.


Bērniem ar īpašām vajadzībām

Lai gan katra bērna vajadzības ir īpašas, ir bērni, kuriem atbalsts un uzmanība nepieciešama daudz vairāk. Nereti Montesori nodarbības ir viens no veidiem, kā palīdzēt bērnam iemācīties palīdzēt sev pašam.

Ilgums: 45 minūtes vienu reizi nedēļā.

Kad: pēc vienošanās.

0
Visi lapā publicētie teksti, ja nav norādīts citādāk, ir SIA "Playground LV" īpašums. Pārpublicēšana bez rakstiskas saskaņošanas ir aizliegta.

 .