Strādājam gan ar bērniem, gan vecākiem, vadot lekcijas un seminārus par bērnu attīstību, kas balstītas mūsdienu psiholoģijas zinātnē, kā arī piedāvājam Montesori nodarbības bērniem. Mēs esam par zinātnē balstītu pieeju, kritisko domāšanu un akadēmiski izglītotiem speciālistiem darbā ar bērniem, un to arī īstenojam savā darbnīcā gan vecāku lekcijās, gan Montesori nodarbībās un citās bērnu nodarbībās.

0
Veidots ar Mozello. Visi lapā publicētie teksti, ja nav norādīts citādāk, ir SIA "Playground LV" īpašums. Pārpublicēšana bez rakstiskas saskaņošanas ir aizliegta.

 .