Psihologs, Montesori speciālists, Bc.Psych. Kristiāna Kalniņa, tālr. 22435133, 26959422, skruvesunbantes.lv

 • Divu puiku mamma.
 • Psihologa reģistrācijas numurs Psihologu reģistrā: nr.7000048
 • Klīniskās psiholoģijas maģistrante (Latvijas Universitāte).
 • Psiholoģe Mārupes novada PII "Mārzemīte".
 • Kurss “Montesori pedagoģija darbā ar 3 – 6 gadus veciem bērniem” (Montesori izglītības centrs / PPII “Pētnieku darbnīca”, kursu vadītāja Sandra Āzena).
 • Dalība Ikšķiles novada un PPII "Ķiparu nams" projektā “Sociālo prasmju trenēšana 4-7 gadus veciem bērniem”/STOP 4 - 7 (Uzvedības problēmas un antisociāla uzvedība, struktūras veidošana, pozitīvas uzvedības pastiprināšana, negatīvās uzvedības samazināšana, reaģēšana sarežģītās situācijās).

 • Zinātniskās publikācijas: Kalniņa, K., & Miltuze., A. (2016). Prāta teorijas un temperamenta saistības 3 - 5 gadus veciem bērniem: nepatieso pārliecību izpratne un spēja apvaldīt reakcijas. Baltic Journal of Psychology. 

 • Regulāri papildina zināšanas par zinātnē balstītām metodēm darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, tostarp autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem.
 • Rakstu autore žurnālā Mans Mazais  u.c..
 • Bērnu nēsāšanas/ slingu siešanas konsultante (manislingi.lv).

Strādā ar mazajiem bērniem - 1,5 līdz 3 gadus veciem -, kā arī bērniem ar dažāda veida attīstības traucējumiem un grūtībām. Īpašā interese psiholoģijas jomā ir bērnu temperaments, prāta teorija, uzvedības problēmas un to risinājumi.

Logopēds, Montesori speciālists, Mg.sc.ing. Kristīne Serova, tālr. 26554928, skruvesunbantes.lv

 • Divu puiku mamma.
 • Skolotāja - logopēde (Latvijas Universitāte).
 • Inženierzinātņu maģistra grāds (Rīgas Tehniskā universitāte).
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagoģija" (Latvijas Lauksaimniecības universitāte)
 • Kurss “Montesori pedagoģija darbā ar 3 – 6 gadus veciem bērniem” (Montesori izglītības centrs / PPII “Pētnieku darbnīca”, kursu vadītāja Sandra Āzena).
 • Papildus apgūti kursi par disleksijas un disgrāfijas, kā arī dislālijas korekciju Latvijas Universitātē.
 • Regulāri papildina zināšanas par Montesori pedagoģiju darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, tostarp autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem.
 • Starptautiskā Montesori institūtā (AMI) apguvusi kursu par Montesori vides iekārtošanu 6 – 12 gadus veciem bērniem.


Vada Montesori nodarbības un īpaši strādā ar bērniem, kuriem ir grūtības mācībās, vada Montesori praktiskās darbnīcas vecākiem par lasīšanas, rakstīšanas un matemātikas apguvi, kā arī tematiskās nodarbības bērniem.

Stāsts sākās kādā Latvijas mazpilsētas bērnudārzā, tur mēs abas satikāmies pirmo reizi. Vairākus gadus mācījāmies, rotaļājāmies, pogājām mēteļus, gājām laukā un nācām atkal iekšā – nu, kā jau tas pirms gadiem 30 notika vidusmēra Latvijas dārziņā. Pēc dārziņa izlaiduma stāstu varētu beigt, jo gājām katra savā skolā, pat citā pilsētā… Līdz brīdim, kad pašas kļuvām par mammām un katra pavisam pa citiem ceļiem sastapāmies Montesori pedagoģijas kursos Rīgā. Un tikai pēc laika, kad sapratām, ka vēlamies strādāt kopā un dot prieku un atbalstu bērniem un viņu vecākiem, atšķetinājām arī “gadsimta mīklu” – reiz esam diendienā sēdējušas pie viena un tā paša pusdienu galda tajā vecumā, kāds tagad ir mūsu pašu bērniem. Lai šī mūsu atkal satikšanās noder arī jums un jūsu bērniem!

Darbnīcā strādājam gan ar bērniem, gan vecākiem, vadot lekcijas un seminārus par bērnu attīstību, kas balstītas mūsdienu psiholoģijas zinātnē, kā arī piedāvājam Montesori nodarbības bērniem. Mēs esam par zinātnē un iekļaujošas vides principos balstītu pieeju, kritisko domāšanu un akadēmiski izglītotiem speciālistiem darbā ar bērniem, un to arī īstenojam savā darbnīcā gan vecāku lekcijās, gan Montesori nodarbībās un citās bērnu nodarbībās.

0
Veidots ar Mozello. Visi lapā publicētie teksti, ja nav norādīts citādāk, ir SIA "Playground LV" īpašums. Pārpublicēšana bez rakstiskas saskaņošanas ir aizliegta.

 .